Skip to main content

Kalite ve Çevre Politikamız;

ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin performansının ve verimliliğinin artırılması için izlenebilir, ölçülebilir ve hedeflere ulaşılabilir bir anlayış ile hareket etmek, 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi aracılığı ile “KALİTE’ yi 

olmazsa olmaz bir zorunluluk” olarak görmek ve bu çerçevede; işlerimizi zamanında, ilk defada, hep doğru ve sürekli aynı kalitede yapmak. 

Yaptığımız çalışmalarda müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını tam ve doğru olarak anlamak, müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutmak ve sürekli müşteri memnuniyetini sağlayarak sektörümüzde tercih edilir olmak ve bu sayede müşteri portföyümüzü genişletmek.  

Pazar payını korumak, geliştirmek ve lider konuma ulaşmak için çabalamak. Teknolojik gelişmeyi yakından takıp ederek sürekli iyileştirme bilinciyle güvenilir, dürüst, planlı ve zamanında istenen hizmeti gerçekleştirmek.

Firmamızda çalışan personelin gelişimini, kariyerini geliştirmek için planlanan aralıklar ile eğitimlere önem vererek eğitimli personel ile çalışmak ve eğitimleri sürekli hale getirmek. İşletme yapısını profesyonel bir yapıya dönüştürmek.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi aracılığı ile Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek. 

Kaynakları etkin, akılcı ve verimli bir şekilde kullanmak; geri dönüşüm teknolojisi uygulamak, geri dönüşümlü hammaddeler kullanarak, insana ve doğaya saygılı ürünler üretmek; oluşan atıkların türlerine göre geri dönüştürülmesini veya uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak,

Yasal şartlara ve mevzuata uygun çalışmak,

Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,

Sürekli gelişmeyi sağlamak,


Taahhüdümüzdür.